Home

Barnabas incili oku

Barnabas İncili'nin Bilinmeyen Gizemli Sırları / Ahsen TV - YouTub

Barnabas İncili - Hristiyanlıkla İlgili Makale Okuyun KutsalKitap

Mesih denilen Nasıralı İsa'nın havarisi Barnabas, yeryüzünde oturan herkese barış, huzur ve teselli diler. Pek sevgili, yüce ve ulu Allah, büyük. Sunuş(çeşitli kaynaklardan derleme) Barnabas İncili-Barnabas'ın giriş yazısı ve İncilin 1. Bölümü: Melek Cebrail'in Bakire Meryem'e İsa'nın doğuşunu bildirmesi.. 2-12 Bolumler: Doğuşu, Sünnet oluşu, Müneccimlerin ziyareti, Peygamberlik alması, ilk mucizesi, harika vaazı. İncil, Tevrat ve Zebur (Eski ve Yeni Antlaşma'yı) okunup içinde kelime aranılabilir Barnabas İncilinin normal okuyucularla karşılaştığı tarih çok daha geçtir. Laura ve Lonsdale Ragg 1907 yılında bu incilin İngilizce çevirisini İtalyanca metin eşliğinde yayınlarlar. Barnabas İncili bu tarihten itibaren İslam dünyasında şöhret kazanmaya başlar Barnabas İncili Kitabı Hakkında PDF dosyaları eğer elimizde varsa ücretsiz (bedava) olarak sunmaktayız. Şu an yazar tarafından yazılan Barnabas İncili isimli kitabın ilk sayfasını ya da tamamını sizlere aktarmak için bu içeriğimizi oluşturduk

Barnabas İncili'nin Matta, Yuhanna, Luka veMarkos ile kıyaslamalı okunuşunda, diğer incillerdeki çıkarmalar ve değiştirmeler nedeniyle nasıl anlam bütünlüğünün bozulduğu ve cümle düşüklükleri oluştuğu, böylece yarım ya da aralarda kalan konu ve cümlelerin aslında nereden başladığı ve nasıl geliştiği de ortaya çıkıyor. Ve nasıl insafsız bir tahrif budamasına maruz kaldıkları da anlaşılıyor Barnabas incili bozulmamış İncil değildir. Daha az bozulmuş incildir. Bizim ile alakası yok hristiyanların doğruyu bulmalarına bir yardım ip ucudur. Birde şunu söyleyeyim kuranı kerim i okumadan kötüleyen kişiye yüce kuranı kerim de hem korkutma hem de müjdeleme ayetleri vardır. Kuranı kerim ile büyü yapılmaz ancak İncil, Tevrat ile yapılan büyüler bozulur. Markos, Barnabas'ın kuzeni ve İsa'nın havarisi Petrus'un (Simun) yakın arkadaşıdır. Markos'un incili Petrus'a dayanarak yazdığı kabul edilir. M.S. 60′lı yılların sonlarında veya 70′li yılların başlarında yazılmıştır. Matta ve Luka İncillerine kaynak teşkil ettiği ve incillerin en eskisi olduğuna inanılır İncil'in Luka 1 kısmı oku ve birkaç ceviri karşılaştır Barnaba İncili yirminci yüzyılın başında, Mısır'da, Dr. Halil Seâde tarafından Arapça'ya çevrilmiş ve esere bir de mukaddime yazılarak Muhammed Reşid Rıza tarafından da neşredilmiştir. (Ahmed Şelebi, Mukârenetü'l-Edyân, Mısır 1984, II, 215)

Şimdi, Barnabas İncili ile ilgili ortalıkta dolaşan iddialara bir bakalım. 1981 yılında Şırnak'ın Uludere ilçesinde, köylüler avlanırken bir mağara keşfederler ve mağaranın içerisinde bir lahit ve bir de kitap bulurlar Yazarı hacı ali olan Barnabas İncili başlıklı yazıyı okumak için tıklayın Barnabas İncili Genelkurmay'da mı? 2000 yıldır kayıp olan ve Hz. İsa'nın katibi Aziz Barnabas tarafından kaleme alındığı idida edilen Barnabas İncili ile ilgili çarpıcı iddia Barnabas İncili-Tam Metni- Mesih Denilen, Allah'ın Dünyaya Gönderdiği Yeni Peygamber İsa'nın Gerçek Kitabı: Havarisi Barnabas'ın Anlatımına Gör Barnabas İncili'nin Türkiye'de Bulunduğu İddiası 1980 yılında, Hakkari'nin Uludere ilçesinde bir çoban avda kaybolan köpeklerini bir mağaranın içerisinde buldu. Mağaraya giden köylüler burada 325 odalı bir yer altı şehri bir lahit ve lahitin içerisinde bir mumya buldu

Dersim'in Etno - Kültürel Kimliği kitabının da yazarı Mehmet Yıldız tarafından kaleme alınan Barnabas İncili kitabı Din, türünde okuyucusu ile buluşuyor

E-Kitaplar :: Barnaba İncili ve Gerçekler - kitabimukaddes

 1. Yahuda İncili nedir? 2000 yılı aşkın bir süredir İncil'i yıpratmaya çalışan yazılar gibi yok olup gitmeye mahkum bir yazı mı yoksa tarihi bir gerçek mi
 2. Aziz Barnabas, Hz İsa'nın öğrencilerinden birisidir. Havariler Zamanı'nda Pavlos ile ters düştüğünden dolayı öğretileri Hristiyanlık'tan uzaklaştırılmaya çalışılmıştır
 3. Araştırmacı-yazar Aydoğan Vatandaş'ın yeni kitabı, Apokrifal, daha önce yayınladığı Barnabas'ın Sırrı romanının, belgesel türü bir çalışması
 4. Pazarcı'nın haberi Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği şüpheli helikopter kazasının ardından pek çok iddia ortaya atıldı
 5. Barnabas İncili-BİLGE KÜLTÜR SANAT- Barnabas İncili M. 325 yılına kadar Ortadoğu ve İskenderiye kiliselerinde okunuyor ve elden ele dolaşıyordu
 6. Tikla detaylari oku! İhya: Müslüman birinin yanında İncil görmesi zühd ve takvaya, inzivaya çekilmeye, bir işten dolayı iftiraya uğramaya, İncil-i Şerif'i görmek türlü ilimlere ve hasta için sağlığına kavuşmaya delalet eder
 7. İKİNCİ ANABÖLÜM. Rab'bin duası: Göklerdeki Babamız! 2759 İsa bir yerde dua ediyordu. Duasını bitirince öğrencilerinden biri Ona, Rab dedi, Yahya.

Barnabas İncili Sorularla İslamiye

İncil'i Oku HAD

 1. Barnabas incili'nin sahteliğine dair verilen bilgiler kimleri neden rahatsız ediyorda sürekli değiştirerek bilgileri siliyorlar anlamıyorum,eğer gerçekler.
 2. Ahmet Akgündüz Barnabas incili sıradışı progmi 1.bölüm xc7n48_ahmet-akgunduz-barnabas-incili-syra_tech Barnabas İncili yoksa Genelkurmay'da mı? Star yazarı Aziz Üstel Hristyanlığı dünya çapında etkileyecek öneme sahip olan kayıp Barnabas İncili hakkında ilginç bir yazı kaleme aldı
 3. Barnabas İncili'nde teslis inancı reddedilmiş ve Hz. İsa'nın tanrılığı kabul edilmemiştir. İkinci olarak, Barnabas İncili'nde Hz.İbrahim tarafından kurban edilmek istenen kişi Hz. İsmail olarak gösterilmiştir. Oysaki Hristiyanlık inancında Hz.İbrahim'in Hz. İshak'ı kurban etmek istediği benimsenmiştir
 4. Tag Archives for Barnabas Incili İncil'de Kuran'a uygun emir ve yasaklar. Cinayet İşlememek. Başlangıçtan beri işittiğiniz buyruk şudur: Birbirimizi sevelim. Şeytana ait olup kardeşini öldüren Kayin gibi olmayalım. Kayin kardeşini nede.
 5. 'Barnaba İncili'nin üç farklı yer olmak üzere İspanya'da, İtalya'da veya İstanbul'da yazılması olabileceği savunulmaktadır. İstanbul'da yazılış olasılığı, Granada'nın fethiyle 1492'den sonra İspanya'dan kaçmış olan Yahudi ve Müslümanlar'ın Osmanlı İmparatorluğu'na sığınmalarına bağlı görünmektedir

kod661: BARNABAS İNCİLİ TAM METIN OKU

Barnabas İncili'nin müslümanlar tarafından yazılmadığının bir delili de şudur: Hz. Peygamber'in dünyaya gelişinden 75 yıl önce (M.S. 496), Papa I. Barnabas İncili, uzun yıllardan beri tartışılan, Papalık tarafından yasaklanan ve İncil kategorisine alınmayan eserlerden biridir Barnabas İncili M. 325 yılına kadar Ortadoğu ve İskenderiye kiliselerinde okunuyor ve elden ele dolaşıyordu. Putperest Roma; şirki devlet eliyle kilise v. Barnabas İncili de, ilahî kelâmı bildirmekten çok, Hazret-i İsa'nın hayat ve sözlerine yer vermek bakımından diğerlerinden pek farklı değildir. İçinde defalarca Hazret-i Muhammed'in.

Barnabas İncili, gerçek İncil ile hiçbir ilgisi olmayan ve büyük ihtimalle 16. yüzyılın son çeyreğinde kaleme alınmış bir kitaptır. Bu uyduruk İncil biri İtalyanca, diğeri İspanyol-ca 2 yazmaya dayanmaktadır. İspanyolca y. Kayıp Kitap Barnabas'ın Sırrı gibi daha birçok kitabı PDF (e-Kitap) olarak bilgisayarınıza indirmek, tablette, telefonda okumak ya da ePub olarak edinmek. Barnabas ya da Barnaba (Yunanca: Απόστολος Βαρνάβας - Apostolos Varnavas), Havariler Çağı'nda Pavlus'la anlaşmazlığa düşmüş, dini mektupları heretik sayılmış Hristiyan azizi Barnabas İncilinin yok edilmesine ve bu İncili okuyanların öldürülmelerine karar verildi. Aryüsçüler yok edilmeye başlandı. Roma İmparatoru Büyük Kostantin pişman olup Aryüs'ü İstanbul'a davet ettiyse de gelirken öldürüldü SEVİNÇ GETİRİCİ HABER. MATTA (Tanrı'nın Mesih'i: Hükümran) Önsöz. Bu yazı Sevinç Getirici Haber'in Matta'ya esinlenen parçasıdır

Barnaba İncili (Tam Metin) BARNABA İNCİLİ (BARNABAS) (Hz.Muhammedin müjdelendiği yasak İncil.) İncil nüshalarından aslına en yakın olanı. Oniki Havariden. Konusu, yorumları ve özetini oku, satın al ISBN 9786054336944 Barnabas'a Göre İncil, Kolektif, Nüve Kültür Merkezi, Din, Mitoloji, Hıristiyanlık Daha iyi bir alışveriş deneyimi için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz Barnabas İncili Barnabas İncili (İngilizce) İncil King James KVJ Bible (İngilizce) Luka İncili Markos İncili Matta İncili Thomas İncili Thomas Jefferson İncili (İngilizce) Yuhanna İncili. Apokrif Kitaplar. 1. Makabeler 2. Makabeler 3. Makabele.

Barnabas Incili -Tam Metin- Bolum: 2-1

İslamiyete en yakın incil olduğunu söylüyorlar. Okuyan var mı arkadaşlar? Matta, Markos, Luka ve Yuhanna Incillerini oku. Bunlar hükmü geçerli Incillerdir Barnabas İncili Tam Metin Oku. Mart 30, 2012. 8. Tam Metin (Türkçe) Mesih Denilen, Allah'ın Dünyaya Gönderdiği Yeni Peygamber İsa'nın Gerçek Kitabı: Havarisi Barnabas'ın Anlatımına Göre Mesih denilen Nasıralı İsa'nın havarisi Ba. Barnabas İncili Muhammed'in son peygamber olduğunu onaylıyor Son peygamber Muhammed Barnabas İncili : Allah dedi: Bekle Muhammed, çünkü senin için cenneti, dünyanı ve yığınlarca varlığı yaratacağım, içlerinden seni elçi seçeceğim

İncil: Hristiyan Kutsal Kitab

Güzel Sözler, Altın Sözler, Aşk Sözleri, Aşk Şiirleri, Altın Öğütler, Şairler ve Yazarlar, Hadisler, Dualar, Ödev Konuları sitesidir Yahudi Bolüs [Pavlos], İsevi görünerek, hakiki İncili yok etti. Sayısız İncillerin yazılmasına sebep oldu. Büyük Kostantin, bütün İncilleri birleştirmek için, miladi 325'de, İznik'te 319 papazı toplayıp, yazdırdığı yeni İncile eski dini olan putperestlikten de birçok şey sokturmuş, yeni bir Hıristiyanlık dini kurmuştu Dünyada İlk Flaş Olay Barnabas İncili Türkçe Tam Metni Indir No RAPİD NO DİĞERLERİ Gerçeğe en yakın ve yok edilmeye çalışılan barnabas incilinin. Barnabas İncili de, ilahî kelâmı bildirmekten çok, Hazret-i İsa'nın hayat ve sözlerine yer vermek bakımından diğerlerinden pek farklı değildir. İçinde defalarca Hazret-i Muhammed'in ismi geçmesi sebebiyle, Hıristiyanlarca dinlerini takviye için İspanya Müslümanları tarafından yazılmış bir metin olarak görülür

Ünlü oyuncu Ahmet Yenilmez, Muhsin Yazıcoğlu'nun Barnabas İncili'ni gördüğü için öldürüldüğü iddialarını ele alan Vasiyet filmine başlayacağını duyurdu. Yapımcı, yönetmen ve oyuncu Ahmet Yenilmez, 2009'da geçirdiği helikopter kazasıyla hayatını kaybeden BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu, belgesel ve iki filmle beyaz perdede ölümsüzleştirecek Barnabas İncili (Evangelium nomine Barnabae /the Gospel in the name of Barnabas)(M.S 496 yılında Papa I.Glasius tarafından yayınlanan Decretum Gelasianum'da Aykırı Kitap ilan edilmiştir Neokur.com - Kitap ve film severlerin buluşma platformu. Kitap Oku - Film İzle - İncelemeni Ya Ünlü oyuncu Ahmet Yenilmez, Muhsin Yazıcıoğlu'nun Barnabas İncili'ni gördüğü için öldürüldüğü iddialarını ele alan Vasiyet filmine.

1 matta ˘ ˇ ˆ˙˝ ˙ ˛ ˚˙˝˝˛˝ˇ˝ ˜ ˇ ˝˙ !ˆ # ˙ ˙ ˜$ ˛ ˆ ˝ %˝˛ ˝˝ ˇ ˘ ˛ ˇ barnabas İncİlİ Barnabas İncili , Kilise tarafından yasaklanan incillerden birisi olarak gösterilmiştir. Asıl adı Yusuf olan, İsa 'nın öğrencilerinden Barnabas tarafından yazıldığı iddia edilmiştir Barnabas aslen Kıbrıslı olup Yahudi bir aileden doğmuştur. Asıl adı Joseph (Yusuf)'tur. Barnaba ise teselli oğlu anlamında ona sonradan verilmiş bir lâkaptır

Barnabas İncili - Vikiped

 1. Barnabas İncili'nin Bilinmeyen Gizemli Sırları / Ahsen TV Video - Mp3 indi
 2. Read 1 from the story YASAKLANAN BARNABAS İNCİLİ by kurtay16 with 885 reads. incil, kurguolmayan. melek Cebrail'in Bakire Meryem'e İsa'nın doğuşunu bildirmesi..
 3. Kendisinden duyduğum kadarıyla Genelkurmayca el konulan bu İncili o, sayfa sayfa alıp oku­muş ve sonra yeniden yetkililere teslim etmiş. K. D. — Hamza Pektaş'ın hangi üniversitede eğitim gördüğü, doktorasını ne­ reden aldığı veya incile yaptırdığını söylediği C-14 metodunun resmf sonuçları ko­ nusunda bir bilginiz var mı

Barnabas İncili PDF İndir Bedava Kitap İndir (

Barnabas İncili nedir? Barnabas kimdir? nbilgi / 22 Şubat 2018. Barnabas kimdir? Barnabas çok erken dönemlerde şehir şehir dolaşarak Hz. İsa'nın dinini yaymaya çalışmıştır. İlk dönemlerde Barnabas Pavlus'la görüşüp onunla beraber. Barnabas İncili bunlardan biridir. Yani en az hatalı olanlarından biri. Yani en az hatalı olanlarından biri. Kur'an-ı kerimde İncil'den bahseden âyet çoktur BARNABA barnabas incili nedir nerede nasıl barnabas incili barnaba incili barnaba hıristiyanlıkla ilgili online kitaplar bedava incil siparişi dua isteği protestanlık ortodoksluk katoliklik misyonerlik iltica avrupa türkiye dinler misyonerler kilis. Barnabas İncili denen bu kitap Hazret-i İsa'dan sonra ilk üç yüz senede elden ele dolaşıp okundu. BU İNCİLİ MÜSLÜMANLAR MI YAPTI? Hristiyanların iddiasına göreyse Barnabas İncili Müslümanlar tarafından yazılmıştır

Haber Merkezi: Barnabas İncili-Türkçe Tam Metn

Oku­yu­cu­nun 4. so­ru­su şöy­ley­di: 4. Tho­mas İn­ci­li'ni ilk de­fa duy­dum; be­nim bil­di­ğim ka­da­rıy­la Mat­ta, Mar­kos, Lu­ka. Markos, Barnabas'ın kuzeni ve İsa'nın havarisi Petrus'un (Simun) yakın arkadaşıdır. Markos'un incili Petrus'a dayanarak yazdığı kabul edilir. MS 60'lı yılların sonlarında veya 70'li yılların başlarında yazılmıştır. Matta ve Luka İncillerine kaynak teşkil ettiği ve incillerin en eskisi olduğuna inanılır. Vaftizci Yahya'dan İsa'nın göğe yükselişine kadar olan kısmı anlatır. Kısa versiyonunda İsa'nın boş mezarına kadar olan kısmı anlatır Hür Haber, Türkiye ve dünyadan önemli olan Son dakika, Güncel, Teknoloji, Magazin ve Siyaset haberlerini okuyabilirsiniz Türk Ses İncil [Turkish Audio Bible - Playlist] 'Android' için App sahipsiniz. Ses Türkçe İncil ve 36 diğer diller. Veya indirme dinlemek için bir kitap.

Safdil MÜSLÜMAN kimdir. . 1⃣ Dehşetli Canileri alicenap af eden. 2⃣... Binler seyyiati işleyen adamları, Bir tek hasene için af eden . Barnabas İncilini ne yapacaksın hodja.Hepsinin Kaynağı olan GILGAMIŞ ı araştır oku bence Misafir İslamın sahihliğinden nasıl bu kadar emin olabiliyorsun peki

Barnabas İncili M. 325 yılına kadar Ortadoğu ve İskenderiye kiliselerinde okunuyor ve elden ele dolaşıyordu. Putperest Roma şirki devlet eliyle kilise ve papazlara bu işi onaylattı. Tevhidi anlatan Barnabas İncili yakılarak ortadan kaldırılmaya çalışıldı Kaçırılan İncil'in tarihi serüvenini okuyuculara bırakıyoruz Barnabas İncili, Yehuda İncili, Tomas İncili gibi başka inciller de var olduğundan, ileride bu sayfalar açıldığında, İncil sayfasını yönlendirme olmaktan çıkarıp bir dizine dönüştürmek gerekir.- Thomas'ın İncili, Barnabas'ın İncili ve şimdi de Tibet'in Kayıp İncili; hemen tamamı kayıp yada saklı olan bu gibi gizemli İnciller piyasaya. sorusu ve nasihatine karşın barnabas incili dünyayı değiştirir fasa fisosuna karşın aklını kullan ademoğlu Rabbin ilk emri olan Kuran'ı oku, oku ki doğru yolu bulasın oku ki ebedi hayata eresin.

Barnaba İncili (Barnabas) - gizliilimler

 1. 3.1 Matta İncili; 3.2 Markos İncili; 3.3 Luka İncili; 3.4 Yuhanna İncili; 4 İncil'in mesajı; 5 İncillerde İsa'nın hayatı; 6 Ayrıca bakınız; 7 Kaynakça 7.1 Dipnotlar; 8 İlgili Filmler; Kökenbilim Yeni Ahit metni içeren en eski papirüslerden biri (yaklaşık MS 90-160)
 2. Barnabas İncil'i hakkında Durmuş Görmez tarafından yazılan gönderile
 3. barnabas İncİlİ'nİn bÜyÜk sirri neydİ ? Antika 0 Barnabas İncli'nin Büyük Sırrı Barnabas İncli'nin Büyük Sırrı;1981 yılında Şırnak'ın Uludere İlçesi'ndeki bir mağarada avdan dönen köylüler bir kitap buldu

hristiyan aleminin kutsal kitabı. 2. chixculu İncil GittiGidiyor'da! İncil modelleri, İncil özellikleri ve markaları en uygun fiyatları ile GittiGidiyor'da Barnabas İncili'nin yok edilmesine ve bu İncili okuyanların öldürülmelerine karar verildi. Aryüsçüler yok edilmeye başlandı. Roma İmparatoru Büyük Kostantin pişman olup Aryüs'ü İstanbul'a davet ettiyse de gelirken öldürüldü Ünlü oyuncu Ahmet Yenilmez, Muhsin Yazıcıoğlu'nun Barnabas İncili'ni gördüğü için öldürüldüğü iddialarını ele alan 'Vasiyet' filmine başlayacağını duyurdu Barnabas incili, bu önemli tartışmaya ilk elden farklı bir bakış açısı, karşıt bir görüş ortaya koyması yönüyle çok önemli olarak kabul edilmektedir

İncil - Yeni Ahit - Pdf Kitap İndir OKU

Ankara Etnoğrafya Müzesi'nde olduğu ve Arami dilinde ve Süryani alfabesinde yazılı olduğu bildirilen Barnabas İncili ile piyasada bulunan Barnabas çevirilerinin, kanonik İncillerin ve Kuran'ın ne kadar uyumlu olup olmadığı konusunda ciddi bir bilimsel çalışma yapanı duydunuz mu!!! Put gibi duruyor orada! Gerçekten oradaysa tabi! Neyse Zannın ardından gitmeye gerek yok Hristiyanlık Barnabas incili hakkında bilgileri merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. İyi bir rehberiniz varsa Barnabas hayatı ve Hristiyanlıktaki sembolleri anlatabilir. Ayrıca eski tarihi eserler de müzede sergileniyor. Toprak kaplar, toprak su testileri taş kama bıçak ve silahlar..

barnabas incili hakkında EnFaL tarafından yazılan gönderiler [16:41:23] <EnFaL> hz muhammed sav peygamberliğinden şüphe edilmesi biraz canımı sıkt Bilge olmak için onu oku, güvenlik için ona inan, kutsal olmak için onu yaşa. İncil senin yoluna ışık, ruhuna abesin, canına tesellidir. İncil senin yoluna ışık, ruhuna abesin, canına tesellidir BARNABA İNCİLİ (BARNABAS) Barnaba İncili hakkında çıkartılan bütün bu yasaklama kararları ve İncil'in okunmaması için alınan tedbirler pek başarılı olamadı. İncil, günümüze kadar varlığını sürdürdü. Onun günümüze kad. Matta İncili [değiştir]Ana madde: Matta İncili Matta İncili, İsa'nın oniki havarisinden biri olan, Roma vergi memuru Celile'li Matta tarafından yazıldığı kabul edilen incildir. Yeni Ahit'in ilk bölümünü meydana getirir The Insider Secrets for Hello World; 20 Best CBD Oil Drops for 2019 With Lab Results - CBD Hacker; Top 20 List -The Best CBD Oil Reviews of 2019 - Pain, Anxiety.

Barnabas incilinde Allah'ın bir olduğu bildiriliyor. Kostantin, Eflatunun teslis [Trinite] fikrini yeni İncil'e koydurunca, Papaz Aryüs, (Teslis yanlıştır, Allah birdir, İsa Onun oğlu değil, kuludur) deyince, Hıristiyanlar, onu aforoz ettiler. Aryüs Mısır'a kaçtı ise de, yine kurtulamadı, orada öldürdüler Başlığımızda, İncil'i muharref olmak ile vasfetmemizin önemli bir sebebi vardır. Muharref, tahrif edilmiş ve değiştirilmiş demektir -Üçlemenin üçüncüsü: Barnabas incili Üçlemenin sonuncusu olarak ise Yenilmez, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünden 15 gün önce çekilmesini istediği ve Vasiyet adını verdiği filmi vizyona taşıyacak BARNABAS İNCİLİ NEDİR? Barnabas İncili, Roma Katolik Kilisesi tarafından yasaklanan incillerden biri. İsa'nın öğrencilerinden Barnabas tarafından yazıldığı iddia edilmektedir Barnabas İncili nin giriş kısmında Pavlos eleştirilir. Birçok kimsenin, Hz. İsa nın Allah ın oğlu olduğu zannına kapılarak yanıldığını, aldatıldığını ifade eder. Pavlos un da bu konuda aldananlardan olduğu belirtilir

İncil: Luka

Kayıp Kitap - Barnabas'ın Sırrı kitabının ilk birkaç sayfasını okuyun. İçeriğine ve konusuna gözatın. Almadan önce fikir sahibi olun. Farklı satın alma kanallarına bakın, arkadaşlarınızla paylaşın Diğeri Barnabas İncili, ve dördü de bildiğimiz inciller İncil doğrudan bir hadistir, tek başına bir Hadis dinidir. Kur'an ise öyle değildir. Hanif kitap olarak indirilmiş; sonradan HADİS dinine çevrilmiştir. Yani biz Müslümanların y.

İbn Hişam, İbn İshak'ın Yuhanna İncili'nin 15/26-27. âyetlerini şöyle tercüme ettiğini bildirmiştir : Babanın size göndereceği Münhamanna, Baba'dan çıkan hakikat ruhu geldiği zaman, benim için şahitlik edecektir. Siz de şahitlik edeceksiniz; çünkü başlangıçtan beri benimle berabersiniz. Bunu size, yanlışa sapmayasınız diye söylüyorum Barnabas İncili 20 Temmuz 1974'te bulundu mu? Derin Vatikan hain Fettullah Gülen ile ne zaman irtibata geçti? Amaçları neydi? 15 Temmuz hain Feto darbesinin altında yatan mistik gerekçe neydi? Darbeciler neye ulaşmaya çalışıyorlardı?.

beliebt: